بخش آموزش

اسید فسفریک

اسید فسفریک

اسید فسفریک   نام گذاری آیوپاک Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid نام های دیگر Orthophosphoric acid     فرمول مولکولی H۳PO۴ جرم ... ادامه مطلب
آمونیاک

آمونیاک

آمونیاک نام گذاری ایوپاک Azane   دیگر نام ها Hydrogen nitride Trihydrogen nitride Nitro-Sil       فرمول مولکولی NH۳ ... ادامه مطلب
بنزن

بنزن

بنزن   C۶H۶ فرمول مولکولی       g mol−۱   ۷۸/۱۱ جرم مولی Colorless liquid شکل ظاهری ‎۸۰.۱ °C 353.3 K دمای جوش ... ادامه مطلب
بیسفنل آی

بیسفنل آی

بیسفنل آی     C۱۵H۱۶O۲ فرمول مولکولی     White solid شکل ظاهری کاربرد های بیسفنل آی این ماده شیمیایی در ساخت ... ادامه مطلب