آب  ژاول

آب ژاول یا هیپو کلریت سدیم که در فارسی به آن مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته میشود و بوی تند و شدیدی دارد محلولی است که برای گند زدایی  سفید کردن و بوزدایی به کار می رود ... ادامه مطلب