اسید آدیپیک

اسید ادپیک، اسید آلی است که دارای شش اتم کربن است و همچنین دارای دو گروه کربوکسیلات (COOH-) است که به ترمینال کربن در زنجیره متصل هستند. ... ادامه مطلب