کارربردهای پاک کننده گی اسید فسفریک

اسید فسفریک

اسید فسفریک

اسید فسفریک   نام گذاری آیوپاک Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid نام های دیگر Orthophosphoric acid     فرمول مولکولی H۳PO۴ جرم ... ادامه مطلب