همه چیز درباره آمونیاک

آمونیاک

آمونیاک

آمونیاک نام گذاری ایوپاک Azane   دیگر نام ها Hydrogen nitride Trihydrogen nitride Nitro-Sil       فرمول مولکولی NH۳ ... ادامه مطلب