مضرات اسید سیتریک

سیتریک اسید

سیتریک اسید

سیتریک اسید  نام گذاری آیوپاک hydroxypropane-1.2.3-tricarboxylic acid-2    نام های دیگر carboxy-3-hydroxypentanedioic acid-3     فرمول مولکولی    C۶H۸O۷ جرم ... ادامه مطلب