متانول در ایران

متانول

متانول

متانول نام گذاری اتحادیه بین المللی شیمی محض کاربردی Methanol دیگر نام ها Hydroxymethane Methyl alcohol Methyl hydrate Methyl hydroxide Methylic ... ادامه مطلب