آسیب به سلامت تولوئن

تولوئن

تولوئن

تولوئن خصوصیات   فرمول مولکولی C۷H۸ or C۶H۵CH۳ جرم مولی          g/mol92 1381 شکل ظاهری مایع بی رنگ چگالی g/ml(20˚c   ۰.۸۶۶۹ ... ادامه مطلب