دی متیل اتر

C2H6O

فرمول مولکولی

g mol−1  46.07

جرم مولی

24 °C, 249 K, 11 °F

دمای جوش

D  1.30

گشتاور دو قطبی

Colourless gas

شکل ظاهری

 

نگاه کلی

وجود آلودگی هوای شدید در سراسر جهان از یک سو و کاهش منابع نفتی از سوی دیگر باعث شد که استفاده از دی متیل اتر بعنوان سوخت پاک و جایگزین، بیش از پیش مورد توجه قرار گیردDME نه تنها می تواند بعنوان یک سوخت جایگزین برای وسایل نقلیه، بدلیل داشتن عدد ستان بالا، مورد استفاده قرار گیرد بلکه می تواند بعنوان سوخت خانگی بجایLPG نیز بکار برود. لذا با توجه به اهمیت تولید دی متیل اتر، و ضرورت استفاده از آن، فرایند های تولید دی متیل اتر و کاتالیست های مورد استفاده در هر فرایند مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت فرایند تولید مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز بعنوان فرایند اقتصادی برتر مورد تائید قرار گرفته است. در پایان، با اشاره به فعالیت های شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران، در رابطه با کاتاتست طراحی و ساخته شده در مرکز اراک شرکت مذکور، جهت انجام آزمایش های فرایند برتر، برنامه های جاری و آتی این مرکز مطالبی ارائه گردیده است.

کاربرد ها

DME   به عنوان پیش ماده مفید برای سنتز ترکیبات آلی به کار می رود. به عنوان مثال با استفاده ازاین ماده  و  تری اکسید گوگرد می توان دی متیل سولفات تهیه کرد. دی متیل اتر در فرآیند مونسانتو می تواند به اسید استیک تبدیل شود. فرآیند مونسانتو یک روش صنعتی برای سنتز اسید استیک با اسفاده از کربونیلاسیون کاتالیتیکی متانول است.

DMEبه عنوان معرف و حلال آزمایشگاهی یک عامل استخراج کننده سودمندی است چرا که نقطه جوش پایین دارد و به راحتی از مخلوط واکنش جدا می شود. مخلوط دی متیل اتر و پروپان برای درمان زگیل استفاده می شود. DME در اسپری مو، چسب ها، مایکروویوها و در مبردها به همراه آمونیاک، دی اکسید کربن، بوتان و پروپن اسفاده می شود.

دی متیل اتر به دلیل اینکه دوده بسیار کمی ساطع می کند و غیر سمی است به عنوان جایگزین پروپان در سوخت مایع، متانول، دیزل و بنزین استفاده می شود. DME در سوخت نیروگاه ها، سوخت سلول های سوختی، سوخت خودرو، تولید برق و گرمایش و پخت و پز نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای برقرای ارتباط باما به صفحه تماس باما مراجعه  فرمایید