تینر

تینر چیست 

تینرها ،  مایعات شیمایی فراری هستند که برای رقیق  کردن رنگ ها به کار کار گرفته می شود این مایعات می توانند در بهبود خواص رنگ نیز تاثیر بسزایی داشته باشند . تینرها در خواص کاربری رنگ ، زمان خشک شدن لایه رنگ و خواص نهایی رنگ تشکیل شده نقش تعیین کننده ای دارند . انتخاب درست یک تینر بر ویسکوزیته ، خاصیت برش خوری  ، قابلیت اسپری ، سرعت خشک شدن و بسیاری خواص دیگر رنگ تاثیر می گذارند  .  خواص مورد نظر در انتخاب تینر مناسب عبارت است از  :

قدرت حلالیت – سرعت تبخیر  – نقطه جوش  – نقطعه اشتعال و قابلیت شعله وری –  سمیت – سایر خواص فیزیکی و شیمیایی تینرها از قبیل دانسیته ، رنگ ، میزان رطوبت – ضریب شکست نور و درصد مواد غیر فرار نیز از عواملی هستند که در انتخاب تینر Ph مناسب باید مورد  توجه قرار گیرند .

در  فرمولاسیون رنگ ها ، رزین های مورد مصرف عمدتا ماهیت پلیمیری و الی داشته و ساختمان بلوری ندارند . این مواد در تینر ها حل شده و غلظت محلول به نوع رزین و تینر و درصد این مواد بستگی دارد  .

تینرها می بایست متناسب با رنگ انتخاب گردند .  بعضی از انواع رنگها فقط در تینر مخصوصی حل می شوند . قدرت حلالیا تینر همان قابلیت رقیق کنندگی است ، به عبارت دیگر تینری که با مصرف کمتر ، ویسکوزیته رنگ را بیشتر کاهش می دهد  و رنگ را  رقیق تر  و روانتر کند از قدرت حلالیت بیشتری برخوردار است  .  با تشکیل لایه رنگ روی سطح تینر باید به تدریج تبخیر و از روی سطح خارج  شود  .  سرعت تبخیر می بایستی با زمان خشک شدن رنگ هماهنگ باشد تا کیفیت مطلوب تری به دست آید  .  نقطه اشتعال هر مایع قابل احتراق ، پایین ترین درجه حرارتی است که بخارات آن مایع با شعله یا جرقه کوچک مشتعمل می شود  .

نقطه اشتعال تینر به این دلیل به این دلیل مهم است که تعیین  کننده شدت  خطر اتش سوزی است .  چه در هنگام انبار داری  ،  حمل یا در  هنگام استفاده از تینرها باید میزان نقطه اشتعال تینر مورد توجه قرار گیرد  .  تینرها علاوه بر خطر اشتعال ، از لحاظ زیست محیطی نیز برای انسان و محیط خطرناک هستند .

آنها روغنهای طبیعی را در خود حمل می کنند  و موجب آسیب و ناراحتی های پوستی  شده  و از طریق پوست جذب بدن می شوند .به علاوه تنفس بخارات تینر می تواند سبب ناهنجاری های داخلی بدن گردد . از عوامل دیگر شناخت تینر رنگ آن است  که یکی از مهم ترین ویژگی آنها و نشان دهنده درصد خلوص ، کیفیت پالایش و تمیزی ظروف آنها است . رنگ تینر به خصوص در فرمولاسیون رنگهای سفید و روشن بسیار اهمیت دارد .

انواع تینر

 1. تینرهای آلکیدی

 2. تینرهای فوری

 3. تینرهای اپوکسی (برای رنگهای اپوکسی)

 4. تینرهای پلی اورتان (برای رنگهای پلی اورتان)

 5. تینرهای سیلیکونی (برای رنگهای سیلیکونی)

 6. تینرهای شستشو (برای شستشو سطوح به منظور زدودن آلودگیها)

خواص تینر در صنعت رنگ

تینرها در خواص کاربری رنگ، زمان خشک شدن لایه رنگ و خواص نهایی رنگ تشکیل شده نقش تعیین‌کننده ای دارند . انتخاب درست یک تینر بر ویسکوزیته، خاصیت برس خوری، قابلیت افشاندن، سرعت خشک شدن و بسیاری خواص دیگر رنگ تأثیر می‌گذارد . همچنین خواص ذکر شده در انتخاب تینر مناسب عبارتند از:

 1. قدرت حلالیت

 2. سرعت تبخیر

 3. نقطه جوش

 4. نقطه اشتعال و قابلیت شعله وری

نکات ایمنی

نقطه اشتعال هر مایع قابل احتراق ، پایین ترین درجه حرارتی است که بخارات آن مایع با شعله یا جرقه کوچک مشتعل می شود . نقطه اشتعال تینر به این دلیل مهم است که تعیین کننده شدت خطر آتش سوزی است . چه در هنگام انبار داری ، حمل یا در هنگام استفاده از تینرها باید میزان نقطه اشتعال تینر مورد توجه قرار گیرد.

این ماده شیمیایی علاوه بر خاصیت اشتعال از لحاظ زیست محیطی نیز برای انسان و محیط خطرناک هستند . آنها روغنهای طبیعی را در خود حل می کنند و موجب آسیب و ناراحتی های پوستی شده و از طریق پوست جذب بدن میشوند. در نتیجه در هنگام استفاده از این ماده، حتما از وسایل حفاظتی مانند دستکش و عینک استفاده نمایید.

به هیچ عنوان در فضاهای بسته از سالونت استفاده نکنید. سعی کنید که این ماده شیمیایی را بر روی زمین و یا فاضلاب نریزید.

به علاوه تنفس بخارات تینر می تواند سبب ناهنجاری های داخلی بدن گردد.در نتیجه از تنفس مستقیم و بو کردن آن به شدت خودداری نمایید.

حتما برای نگهداری این ماده از ظروف در بسته استفاده کنید.

الزاما باید این ماده حلال به دور از از دسترس اطفال قرار گیرد.

چقدر باید استفادکنیم

مخلوط باید با دقت تهیه شود  ،  به طور معمول نسبت ۳ به ۱ رنگ تینر باید یک ترکیب متناسب باشد . اگر تینر بیش از حد ریخته شود  مخلوط خراب می شود  . توجه داشته باشید اگر از پیستوله استفاده می کنید ، مخلوط باید رقیقتر باشد تا بتواند از طریق تفنگ جریان یابد .

 • هرگز برای رنگ های سرد استفاده نکنید زیرا ممکن است بر روند ضخامت و کاربرد تاثیر بگذارد .

 • رقیق کننده باید با رنگ موجود در دمای اتاق مخلوط شود . ( حدود ۲۵ درجه سانتی گراد )

 • از مخزن چوبی برای مخلوط کردن رنگ استفاده کنید .

 • مخلوط کردن را به آرامی انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که تینر مخلوط شده است .

برای برقراری ارتباط با ما صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید