اسید آدیپیک Adipic acid
    C6H10O4 فرمول مولکولی
      White crystals (monoclinic) شکل ظاهری
‎337.5 °C, 611 K, 640 °F دمای جوش
      fairly soluble انحلال پذیری در آب
نگاه کلی اسید ادپیک، اسید آلی است که دارای شش اتم کربن است و همچنین دارای دو گروه کربوکسیلات (COOH-) است که به ترمینال کربن در زنجیره متصل هستند. از آنجا که اسید آدیپیک حاوی دو گروه کربوکسیلات است، گاهی اوقات به عنوان دی اسید نامیده می شود. تمام اتم های دیگر کربن در اسید آدپیک حاوی دو هیدروژن هستند و این کربن ها به عنوان کربن های اشباع نامیده می شوند، زیرا آنها حاوی حداکثر تعداد هیدروژن هایی هستند که احتمالا می توانند جایگزین شوند. کاربرد ها استفاده دارویی اگرچه اسید آدپیک خود را به عنوان یک عامل درمانی نمی شناسد، هنوز در صنایع دارویی و داروسازی کاربرد دارد. اسید ادپیک به منظور کمک به کنترل آزاد سازی هر دو ترکیب اسیدی و اساسی مواد مخدر در قرص های دارویی گنجانیده شده است. در صورت عدم وجود یک ترکیب مانند اسید آدپیک، شاید همه داروها به زودی در معرض معده قرار بگیرند. استفاده از اسید آدپیک کمک می کند تا آزاد شدن ترکیب در طی یک دوره زمانی را کنترل کند که به کسی کمک می کند تا از مصرف دارو در فواصل زمانی کوتاه تر جلوگیری کند. غذایی اسید ادپیک در صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده و چاشنی برای چیزهایی مانند ژله استفاده می شود. آیا شما تا به حال قرص ضد قارچی هنگام سوزش مصرف کرده اید؟ اسید ادپیک گاهی در این قرص ها استفاده می شود تا آنها طعم شیرین و بهتری در هنگام مصرف بدهد.