آنتی اسکالانت

نگاه کلی

در دستگاه های تصفیه آب، به طور معمول نمک هایی وجود دارد. که این نمک ها باعث ایجاد رسوب و نهایتا گرفتگی می شود. با استفاده از آنتی اسکالات که به عنوان ماده رسوب زدا از آن استفاده می شود. از ایجاد این گرفتگی در دستگاه تصفیه آب جلوگیریی می گردد. آنتی اسکالانت ها نوعی ماده شیمیایی هستند .که رسوبات داخل آب و املاح سنگین را گرفته .و از پایین آمدن عمر ممبران (دستگاه آب شیرین کن) جلوگیری می کنند. رسوبات زمانی تشکیل می شوند. که غلظت یک نمک از حلالیت آن بیشتر باشد. کریستال های نمک زمانی که به جرم و حجم لازم برسند. از حالت معلق در آمده. و شروع به رسوب گذاری می کنند. این فرایند تا زمانی ادامه پیدا میکند .که یون های تشکیل شده. از نمک کاملا اشباع شوند. آنتی اسکالانت را به نام های دیگری از جمله رسوب زدا . ضدرسوب ، رسوب زدای سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس و محلول پاک کننده ممبران نیز می شناسند.

ویژگی و خصوصیات

روش عملکرد این ماده به این شکل است.که وقتی در دستگاه تصفیه آب مواد و املاحی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرونیوم و… انباشته شده .و باعث واکنشهای قلیایی و ته نشین شدن یونهای فلزی محلول در آب می شوند.وارد عمل شده و رسوبات را کاهش می دهد.

انواع آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت براساس نوع آب منطقه به دو دسته تقسیم می شود:

  1. آنتی آسکالانت اسیدی.

  2. آنتی اسکالانت قلیایی.

جهت انتخاب آنتی اسکالانت بایستی به آنالیز و آزمایش آب منطقه پرداخت. تا متناسب با نوع آب از محلول ضد رسوب استفاده کرد. این ماده برای از بین بردن جامدات موجود .در آب مورد استفاده قرار می گیرد. ذرات درشت با تجمعشان باعث انعقاد در آب می شوند. اما ذرات ریز در آب به خاطر بار الکتریکی که دارند. انعقاد جداشدن بار را تسهیل می کند و باعث می شود تا ذرات منعقد و حل شوند.

تاریخچه

تقریبا از دو قرن پیش آنتی اسکالانت ها در صنایع مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه نیز مواد اولیه که در دسترس ما هستند .موادی از مخلوط پلی اکریلاتها و پلی کربوکسیلاتها که دارای وزنی متفاوت هستند. می باشد. البته امروزه با گسترش علم و فن آوری و به کمک نرم افزارهای محاسباتی می توان میزان رسوب را تشخیص داد. این موضوع کمک می کند تا با RO متوجه شویم که چه مقدار آنتی اسکالانت برای جلوگیری از رسوب نیاز است.

کاربردها

  1. دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس(به عنوان محلول رسوب زدا).

  2. دستگاه آب شیرین کن صنعتی و نیمه صنعتی.

  3. دستگاه آب شیرین کن دریایی.

 

 برای برقراری ارتباط با ما به صحه تماس با ما مراجعه فرمایید