تولوئن

تولوئن

تولوئن خصوصیات   فرمول مولکولی C۷H۸ or C۶H۵CH۳ جرم مولی          g/mol92 1381 شکل ظاهری مایع بی رنگ چگالی g/ml(20˚c   ۰.۸۶۶۹ ... ادامه مطلب
زایلین

زایلین

زایلین g/mol106.168 جرم مولکولی C6H4(CH3)2 فرمول مولکولی مخلوطی چرب و مایع بی رنگ است. شکل ظاهری نگاه کلی  زایلین (به انگلیسی: Xylene) عبارتی ... ادامه مطلب
سیتریک اسید

سیتریک اسید

سیتریک اسید  نام گذاری آیوپاک hydroxypropane-1.2.3-tricarboxylic acid-2    نام های دیگر carboxy-3-hydroxypentanedioic acid-3     فرمول مولکولی    C۶H۸O۷ جرم ... ادامه مطلب
سدیم نیترات

سدیم نیترات

سدیم نیترات نام گذاری آیوپاک سدیم نیترات     فرمول مولکولی NaNO۳ جرم مولی      ۸۴.۹۹۴۷ g/mol شکل ظاهری پودر ... ادامه مطلب
سولفات منگنز

سولفات منگنز

سولفات منگنز نام گذاری ایوپاک Manganese(II) sulfate نام های دیگر Manganese (II) sulphate فرمول مولکولی     MnSO۴ جرم مولی     ... ادامه مطلب
فنول

فنول

فنول نگاه کلی یکی از ساده ترین ترکیبات آلی با ساختار حلقوی ترکیب شیمیایی، فنول است. فنول، یک ترکیب آلی ... ادامه مطلب