شهریور ۱۳۹۹

استیک اسید

                             نام گذاری آیوپاک:اتانوئیک اسید                                      دیگر نام ها: استیل اسید اتلیک اسید هیدروژن استات متانوکربو کسیلیک اسید   ... ادامه مطلب

استون

استون استون (نام گذاری ایوپاک “پروپانون”)ساده ترین کتون با فرمول CH۳COCH۳    و یکی از لکه بر ها است این ماده ... ادامه مطلب

اسید آدیپیک

اسید ادپیک، اسید آلی است که دارای شش اتم کربن است و همچنین دارای دو گروه کربوکسیلات (COOH-) است که به ترمینال کربن در زنجیره متصل هستند. ... ادامه مطلب

اتیلن اکساید

اکسید اتیلن یا اتیلن اکسید، که همچنین با نام اکسیران هم نامیده می‌شود، یک ترکیب آلی با فرمول C2H4O می‌باشد. این گاز بی‌رنگ قابل اشتعال دارای بوی ضعیف شیرینی است و ساده‌ترین اپوکسید محسوب می‌شود ... ادامه مطلب