شهریور ۱۳۹۹

اورتو زایلین

اورتو زایلین

اورتو زایلین      فرمول مولکولی C8H10                جرم مولی ۱۰۶٫۱۷ g mol−۱  شکل ظاهری Colorless liquid    چگالی ۰.۸۸ g/ml    ... ادامه مطلب
تینر

تینر

تینر تینر چیست  تینرها ،  مایعات شیمایی فراری هستند که برای رقیق  کردن رنگ ها به کار کار گرفته می ... ادامه مطلب
تگزاپن

تگزاپن

تگزاپن         نگاه کلی سدیم لوریل اتر سولفات با نام تجاری تگزاپون و فرمول مولکولی NaC12H25SO4 .خمیر ... ادامه مطلب
برم

برم

برم   ۳۵ عدد اتمی ۱۷ گروه ۴ دوره p بلوک   تاریخچه برم در سال ۱۸۲۶ بالار کشف جدیدی ... ادامه مطلب
سیلیکاژل

سیلیکاژل

سیلیکاژل  SiO۲ فرمول مولکولی g/mol  ۶۰.۰۸ جرم مولی دانه های شفاف شکل ظاهری بی‌بو بوی     نگاه کلی سیلیکا ... ادامه مطلب
متیل استات

متیل استات

متیل استات       C۳H۶O۲ فرمول مولکولی ‎‎۵۶.۹ °C, 330 K, 134 °F دمای جوش   نگاه کلی  متیل استات ، همچنین ... ادامه مطلب
فرمالدهید

فرمالدهید

فرمالدهید چیست؟ نام گذاری آیوپاک    متانال نام های دیگر فرمالین فرم آلدهید متیلن اکسید متیل آلدهید فرمول مولکولی OCH۲ ... ادامه مطلب